Jag, Carina Andersson, som erbjuder behandling i Kraniosakral Biodynamik i Söderköping har under tre år gått i utbildning hos Bengt Elmström i Stockholm. Bengt har arbetat som osteopat sedan 1983 och biodynamiskt sedan slutet av 90-talet. Själv hittade jag till Bengt efter en ridolycka som gav mig mycket kroppslig smärta, men ganska snart märkte jag att det inte bara var kroppen som mådde bra av behandlingarna. Livet blev mer okomplicerat och hela mitt väsen kändes lättare, starkare och friare. I samband med att min fru fick cancer och efter fem år även dog av sin sjukdom, så blev mötena med Bengt och biodynamiken allt viktigare för mig. På bänken fanns utrymme för min sorg och min själsliga smärta och där påbörjades också läkandet och helandet. Min nyfikenhet över själva behandlingsformen växte och så även en önskan om att någon gång själv få ge vidare till andra. Så när Bengt 2017 startade den första tvååriga utbildningen för icke-osteopater kändes det alldeles självklart och rätt att hoppa på. Jag har deltagit i de två första utbildningsgrupperna, dels 2017- 2019 och dels 2018 – 2020, och fortsätter att delta vid speciella utbildnings-, tränings- och fördjupningshelger.

Till Söderköping flyttade jag våren 2020 efter att ha bott och arbetat hela mitt vuxna liv i Stockholm. Där lämnade jag mitt arbete som lärare inom naturvetenskap och matematik för att i Söderköping påbörja något helt nytt.

“The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science.”

– Albert Einstein