Kraniosakral Biodynamik är en manuell behandlingsterapi med ursprung i den tidiga Osteopatin. Det är en mycket varsam behandlingsform som stärker de självläkande processer som alltid finns närvarande. Under behandlingen, som tar cirka 45 minuter, ligger du påklädd på en behandlingsbänk. Ofta hamnar vi i djup vila och avslappning. I detta tillstånd ges systemet ökad möjlighet till självreglerande läkning och balansering. Behandlingen är momentan, men erbjuder ändå ingen quick fix, då den oftast behöver pågå under en längre period, men i gengäld fortsätter den mellan behandlingstillfällena och ger en bestående förändring och förenkling av våra system. Som behandlare erbjuder jag mitt hållande, min närvaro och mitt lyssnande.

Unikt med denna behandlingsterapi är dess fokus på hälsa, på vilket sätt hälsa finns närvarande även när vi upplever ohälsa, smärta och lidande. Vi samarbetar med hälsans strävan att återskapa optimal balans och funktion.

Unikt är att låta systemet styra över vad och i vilken takt läkande och återbalansering ska ske. Att bereda möjlighet för systemet att öppna upp och använda den inneboende energin till att lösa upp och släppa det som varit hårt hållet och inneslutet. Samma energi som har hållit och skyddat används till att hela och förenkla. Detta upplösande av hårda knutar kan upplevas som en rening och att rent av bli fysiskt lättare, friare, mer ursprungligt hel.

Unikt är synen på vad en människa är och att det är möjligt att samarbeta med den universella Intelligens som tänder själva livsgnistan i oss.

Läs mer om biodynamik  här